Blockchain Analytics Visa Altcoins 2x mer framträdande i Östasien jämfört med Nordamerika

Den 6 augusti publicerade blockchain-underrättelseföretaget Chainalysis en rapport som analyserar cryptocurrency-trender i olika regioner över hela världen. Enligt statistiken köper och innehar Nordamerika mer bitcoin än någon annan region. Bitcoin Revolution står också för den största andelen av USA: s kryptoaktivitet med 72% av hela transaktionsvolymen.

Blockchain-analysföretaget Chainalysis publicerade ett utdrag ur företagets kommande ”2020 Geography of Cryptocurrency Report” som visar ett intressant perspektiv på geografiska krypto hot spots

När det gäller siffrorna är Östasien 2020 den mest aktiva regionen i världen när det gäller volym som flyttas på cryptocurrency. I rapporten konstateras att Östasien följs av Västeuropa och Nordamerika. Under de senaste 12 månaderna samlade Nordamerika 14,8% av all kryptoaktiva aktivitet.

Blockchain Analytics Visa Altcoins 2x mer framträdande i Östasien jämfört med Nordamerika

“Nordamerika är också värd för en växande klass av institutionella investerare som flyttar ännu större överföringar av cryptocurrency än de som vi vanligtvis ser från professionella handlare,” framhåller Chainalysis-rapporten. “Den institutionella andelen av marknaden har vuxit under de senaste åren, vilket av många kan anses legitimera cryptocurrency som en tillgångsklass.”

När det gäller trenden från professionella investerare till institutionella konstaterar Chainalysis att Nordamerika ersatte östra Asien för andra gången i mars.

“Från och med juni kom cirka 90% av Nordamerikas cryptocurrencyöverföringsvolym från överföringar av professionell storlek, vilket vi kategoriserar som de över cryptocurrency som är över 10 000 dollar”, lägger rapporten till.

Företaget märkte en trend i december 2019 då Nordamerikas överföringsvärde för alla transaktioner över $ 1 miljon hoppade från 46% till 57% i maj

Blockchain Analytics Visa Altcoins 2x mer framträdande i Östasien jämfört med Nordamerika

Chainalysis säger att BTC är den mest efterfrågade kryptotillgången i alla regioner i världen när det gäller transaktionsvolym. Men i Östasien är användningen av altcoins (andra kryptotillgångar än bitcoin) mycket mer framträdande. I rapporten betonas:

[Bitcoin] utgör den största totala andelen av nordamerikansk cryptocurrency-aktivitet och står för 72% av all transaktionsvolym. Altcoins (ej stablecoins) utgör bara 17% av verksamheten i Nordamerika, jämfört med 33% i Östasien. Med andra ord är altcoins nästan dubbelt så framträdande i Östasien jämfört med Nordamerika.

Chainalysis belyser Fidelity Investments senaste cryptocurrency- undersökning som visar att institutionella investerares intresse för kryptotillgångar växer exponentiellt. När det gäller portföljstrategi, specificerar Chainalysis att “nordamerikanska investerare föredrar Bitcoin på ett oproportionerligt sätt.”